Criar uma Loja Virtual Grátis
Cantigas de voduns 3:
Cantigas de voduns 3:

 

Vodun Lokô, Lokô adãn e Irokô(no jeje):

Lokô berekwê Satóó

Lokô berekwê Sato

Lokô á

Lokô á

Lokô berekwê Sato

toq: sató

                                                       ______________

Lokô azava hundê

Lokô azava hundê

Lokô á

Lokô á

Lokô azava hundê

toq: sató               

                                   _____________

Lokôté

Lokô azaká

Tererê vodun karerê

toq: sató               

                         _________

Avania nia nia

Avania rokôró

Avania tobossié

Ê avania rokôró

toq; sató               

                                          ____________

Ê papíchêwê ê papíá ê papíchêwê Papíá ê Papíchêwê

Ê papia

Ê papichêwê

Ê papía

toq: sató

                            ____________

Lokô maó vodun

Lokô maó vodun ê

Vodun kwê é dakaiá

Lokô maó vodun

toq: sató       

                               ________

Lokô daibá lokô tin

Lokô daiba lokô tin

Ahungeve mikan atinçá

Lokô daiba lokô tin

Ahungeve mikan atinçá

Lokô daiba lokô tin

toq: sató    

                                _____________

Lokô daibá sojo akaiá

Sóaê sóaê

Lokô daibá sojo akaiá

Labaê labaê

Lokô daiba merêméhuntó

Papaê papaê

toq: sató

                                     ____________

Bafundokwê lokô daba zorô

Bafundokwê lokô daba zorô

Lokô daba zorô

Lokô daba zorô

toq: sató

                                    _________

Ê azaká umbô

Ê azaká umbô a irokô

Arrunbôbô ê êêê azaká umbô ê êêê

Ê azaká umbô a irokô

toq: sató     

                                  ________

Savalúkwerê bolokô a irokô maó vodun

Savalúkwêrê bolokô a irokô maó vodun

toq: ahamunha     

                              _____________

A irokô

Aê aê irokô

toq: ahamunha  

                         ___________

Rokô maionga rokêrokê rokô maionga hungebe

toq: ahamunha  

                     __________

Ê rokô posso madobê ahamunha arawejô

Aê aê ahamunha rawejô

toq: ahamunha       

                         ___________

Aira a irokô

Aira irokô panzuê

Aira irokô panzuê

Aira irokô panzuê

toq: ahamunha    

                   _____________

Ê aê aê vodun lokô ezim ablá

Vodun lokô ezim ablá vodun lokô ezim ablá

toq: ahamunha

                         ____________

Ê aê aê atican ezim ablá

Atican ezim ablá atican ezim ablá

Vodun lokô ezim ablá

toq: ahamunha

                                     ___________

Agomé agomé

Vodun lokô irokô atin ajagunshimetó

toq: ahamunha      

                       _________________

 

Vodun Heviossô, Vodun sô, Sogbôadãn, Badé, Akrombé e Xangô(no jeje):

 

Savalúkwê vodun sô

 

Savalúkwê vodun sô

 

Vodun sô vodun sô

 

Savalúkwê heviossô

 

toq: sató

 

                                                                 _____________

 

Setohún setohún setohún

 

Sobô izô vodun sô acorum mediê heviossô

 

toq: sató               

 

                                                     ___________

 

Ê hundê zô hundê

 

Hundê zô hundê

 

Djenocum dahomei dahomei

 

Hundê zô heviê

 

Hundê zô heviê

 

toq: bravum 

 

                                                   __________

 

Socioví socioví izô izô ni socioví

 

toq: ahamunha                     

 

                                     ________

 

Popolomim a sobô nodê sobô nodê sobô nodê

 

Popolomim a sobô nodê

 

toq: ahamunha           

 

                                __________

 

Sobô é namurejó

 

Sobô é namurejó

 

Ahunpelebê e madojhê

 

Aê namurejó

 

Ahunpelebê e madojhê

 

Aê namurejó

 

toq: ahamunha      

 

                                ___________

 

Oduya mindidê vodun nodê

 

Arawê êêê sobô nodê sobô nodê arawê êêê

 

toq: sató     

 

                            _________

 

Ocyeda godejá

 

Ocyeda godejáá

 

Ocyeda godejá ê

 

Ocyeda godejá ê vodun maiokwê godejá

 

Ocyeda godejá ê

 

toq: sató           

 

                                 _________

 

 

 

 

 

Ê obá ê êeê

 

Obá ê êêêÊ

 

Soboadan dani apaô

 

Soboadan Dani apaôô

 

toq: sató

 

                                                                 ____________

 

Soboadan tani avalú

 

Soboadan Tânia avalú

 

Arawê êêê arawê êêêÊ  sobô adan tani avalú

 

toq: sató                

 

                         __________

 

Sobôadãn sobôadãn quebra a cabaça pra sobôadãn

toq: ahamunha

                           _________

aê Aê sobôadãn quebra cabaça pra sobôadãn

toq: ahamunha

                          ____________

Obá ô ôôô

 

Obá ô ôôõ

 

Obá ikini adahomé

 

Obá kaô ôôô

 

Obá kaô ôôô

 

toq: sató        

 

                           ___________

 

Kaô kaô

 

Xangô dahomé

 

Kaô kabiessilé xangô dahomé

 

toq: bravum  

 

                                     __________

 

Baru ô atí soboadan

 

Jeguedê jeguedê ati sobô adan

 

  toq: alujá

 

                             __________

 

Vodun Onitá, Vodun Jó, Menssan, Avedijá, Jó massó hundó, e Oya(no jeje):

 

Onitá acerumbóó

 

Onitá acerrumbóó

 

Onitá araê

 

Onitá lala hudêê

 

toq: sató

 

                                                                    _________

 

Emi jawê dobe nacôô

 

Emi jawê dobe naco

 

Ahundê kulamkulam

 

Onitá kulamkulam

 

toq: sató      

 

                                 ___________

 

Ekú ekejoniô kenobokiô da kulamkulam

 

Ekú ekejoniô kenobokiô da kulamkulam

 

Bokiô adahomé

 

Bokiô da kulamkulam

 

Bokiô adahomé

 

Bokiô da kulamkulam

 

toq: sató      

 

                                       __________

 

Jó Jó biri Jó

 

Jó Jó biri Jó

 

Acorum madiê vodun Jó

 

Vodun Jó aê

 

Jó Jó birí Jó

 

toq: sató

 

                                      ____________

 

Vodun Jó

 

Vodun Jó é mahumbê

 

Vodun Jó

 

Vodun Jó é mahumbê

 

Vodun Jó é mahumbê adain méhuntó é mahumbê

 

toq: sató

 

                                          __________

 

Ê Jó Jó mahumbê

 

Ê Jó Jó mahumbê

 

Edijó edijó edijó mahunbê

 

E Jó Jó mahumbê

 

E Jó Jó mahumbê

 

toq: sató     

 

                          __________

 

Vála huntemanha vála huntejó

 

Vála huntemanha vála huntejó

 

Ê vodun Onitá araê vála huntê Jó

 

Vála huntemanha vála huntejó

 

toq: bravum

 

                               ____________

 

Yá só só hungebê yá só só humgebê

 

toq: ahamunha

 

                          _____________

 

Zig zig madobelô zig zig madobelô

 

toq: ahamunha

 

                                      ________

 

Madazan madazan

 

Madazan ahundewalê

 

Madazaninha hundê oya ganbelê ahundêwale

 

toq: sató

 

                                  ________

 

Oya acarajé lala lahundê

 

Oya acarajé lala lahundê

 

Oya bagãn lala lahundê

 

Oya bagãn lala lahundê

 

toq: sató

 

                                  __________

 

Vodun Yobá:

 

Vodun lokô vodun lokô

 

Obá izô obá izô adahomé

 

Vodun lokô vodun lokô

 

Obá izô obá izô adahomé

 

Vodun lokô vodun lokô

 

Obá izô obá izô adahomé

 

toq: sató

 

                                                           __________

 

Ê obá hundê

 

Obá xíí

 

Ê Obá hundê

 

Obá xíí

 

Ê Obá hundê

 

Obá xíí

 

toq: sató  

 

                                     ________

 

Obá ia ia ia

 

Obá ia oberon

 

Oba  ia ia ia

 

Obá lobiewa ê

 

toq: sató

 

                                            _________

 

Obá cobá hundê

 

Obá coba hundê nado

 

Ê vodun yobá Shirê obá cobá hundê nado

 

toq: sató

 

                              __________

 

Ê obá cobá loré

 

Obá cobá loré dahomé

 

Ê vodun cobá loré

 

Obá cobá loré dahomé

 

toq: sató 

 

                            ____________

 

Otolú dangala mahumbê

 

Otolú dangala mahumbê

 

Arawara arawara otolú dangala mahumbê

 

toq; adahuntó

 

                                      ______________

 

Obá tafá

 

Obá cahuntó

 

Obá tafá

 

Obá cahuntó

 

Obá tafá

 

Obá cahuntó                        

 

toq: ahamunha

 

_____________

 

Obá laka lobewê obá laká

 

 lobewê

obá laká

 

lobewê

toq: adahún

 

                                     _________

 

Acahuntó obá cahuntó

 

Erewere obá leké

 

toq: alujá

 

                    ___________

 

Ê Vodun gun ô

 

Obá leké ogun ogun ô obá leké

 

toq: adahún

 

                     _____________

Vodun Azirí, Aziri kaiá, Aziri tolá, Nayê Aziri e Abotô :

 

Da dahoméia

 

Da dahomeia

 

Dahomeia aziri kaia

 

Dahomeia aziri kaia

 

toq: sató

 

                                                       __________

 

Macobô huntó

 

Macobô vodun

 

Macobô huntó macobô vodun

 

Macobô aziriké macobô tola

 

toq: sató 

 

                            __________

 

Jeçuçu ezim aziri aê

 

Jeçuçu ezim aziri aê

 

Ezim aziri aê

 

Aziri tola aziri aê

 

Ezim aziri aê

 

Aziri tola aziri aê

 

toq: sató

 

                __________

 

Lokwê rê rê comodirê

 

Lokwê rê rê comodirê

 

Azan mehuntó aziri aê

 

Azan mehuntó aziri  aê

 

toq: sató

 

                    __________

 

Lokwê rê lokwê rê mehuntó aziri aê

 

toq: ahamunha 

 

                     ___________

 

Yá madocí madogãn

 

Yá madocí madogãn

 

Macobô yá

 

Yá madocí madogãn

 

Macobô yá

 

toq: bravum      

 

                ________

 

Macobô huntó

 

Macobô yá

 

Macobô aziriké

 

Macobô yá

 

toq: bravum

 

                             ________

 

Vodun to minado

 

Vodun to minado

 

Ago aziri vodun to minado

 

  toq: bravum

 

                                     _______________

 

Vodun Azirí, Vodun Togbosse, Vodun azirí Tobosse e Yemanjá(no jeje):

 

Maia kindi boioboio falunbetó

 

Maia kindi boioboio falunbetó

 

Secumpára davessó maia kindi boioboibo

 

Secumpara davessó maia kindi boioboio

 

toq: sató

 

                                                              _________

 

Ô inhá ô inhá inhá no mozerren

 

O inha no mozerren

 

Inha no mozerren

 

Arawe tobossirê

 

Arawee tobossirê

 

toq: sató      

 

                                  _________

 

O iá no mozerren o iá no mozerren

 

O ia o ia ia no mozerren

 

toq: sató

 

                                ________

 

Zanadô e bossilé

 

Zanadô e bossilé

 

Aziri tobosse é mahunkwê

 

Aziti tobosse é mahunkwê

 

toq; sató

 

                                    _________

 

Tobossí narawê

 

Tobossí narawê

 

Sehuntó savalú

 

Sehuntó savalú

 

toq: sató      

 

                                        _____________

 

Aziri tobossirê tobossirê

 

Aziri tobossirê tobossirêÊ

 

toq: ahamunha

 

                                   ________

 

Aziri tobosse dahuntó dahuntó dahuntó dahunsító

 

Aziri tobosse dahuntó dahuntó dahunsító

 

toq: ahamunha    

 

                    __________

 

Ia tobosse dahunssí

 

Ia tobosse dahunssó

 

Ia tobossí dahunssí

 

Ia tobosse dahunssó

 

toq: ahamunha     

 

                            _________

 

Tobosse akaló keni o dahomé

 

Tobosse akalo leni o dahomé

 

toq: ahamunha

 

               _________

 

Mana mana opa guerê ofí aja hunsí

 

Mana mana opa guerê

 

toq: ahamunha       

 

               ________

 

 Odofi yemanjha possilê

 

Odofi yemanjha possilê

 

Yemanjhá kikô

 

Yemanja cierê

 

Yemanjha kikô

 

Yemanja cierê

 

toq: sató                 

 

                   _______

 

Vodun Nanã, Naê Nãn:

 

Valú vá

 

Naê nana

 

Valú vá

 

Naê nana

 

Setohún pára bessen

 

Ominató azanssú

 

Setohún pára bessen

 

Ominató azanssú

 

Ê aê aê a cacunda de aya do cacahundê

 

Ê aê aê a cacunda de aya do caca hundê

 

Ê vodun falabá

 

toq: sató

 

                                                    _________

 

Ê nana gayakú dahomé savadiê

 

Dahomé savadiê

 

Ê ago dahomé

 

toq: sató      

 

                                      ____________

 

Nan gaiakó vodun nana

 

Nan gayakó Vodun nana

 

Ê êêê nan gayakó Vodun nana

 

toq: sató            

 

                               ___________

 

Nan gayakó nan bere nan

 

Nan gayakó nan bere nan

 

Serebe sereman nan gayakó Vodun nana

 

toq: sató

 

                                ______________

 

Nana mitofára henun

 

Nana mitofára henum

 

Serebê sereman nana mitofára henum

 

toq: sató

 

                                     ________________

 

Nana minuê nazôn nana minuê nazom

 

Sehunfára sehunfára nana minuê nazom

 

toq: sató

 

                                         ____________

 

Mawusí mawucan é dahomé

 

Mawusí mawucan é dahomé

 

Mawucan é dakaiá

 

Mawucan é dahomé

 

Mawucan é dakaiá

 

Mawucan é dahomé

 

toq: sató

 

                                    ____________

 

Ê nayê vodun

 

Naê vodun

 

Mawu-lissá ahissú

 

Nayê vodun

 

toq: bravum

 

                             ___________

 

 

 

Embicié fo fumim

 

bom bo ayi aiê aylecê

 

toq: bravum

 

                           ___________

Agô ibona ê moimobê logã ingê

agô ibona ê moimobê logã ingê

                            __________´

Nãna Ê bereun berêrê

nãna ê bereun berêrê

toq: ahamunha

                               ______________

nanã borokê ta no possilé possilé possilé

nanã borokê ta no possilé possilé possilé

toq: ahamunha

                              ________________

vodun dakaiá ta no possilé ta no andê ta no possilé

vodun dakaiá ta no possilé ta no andê ta no possilé

toq: ahamunha

                                _____________

alê alê aparapara

alê alê aparaô

toq: ahamunha

                                  __________

ôô labanba ôô labanba

toq: ahamunha

                              _____________

ê vodun saorô

sarejí

ê vodun saorô

sarejí

ê vodun saorô

sarejí

toq: ahamunha

                                  ________________

Vodun HoHo, Vodun Beijafémahin:

Da hoho mediê

da hoho mediê

sarabeji ahwndêvilé

da hoho mediê

toq: sató

                           ___________

beijafé mahinhaa

beijafé mahinha

savalú namadogã

savalú na madogãã

beijafé mahinha

beijafé mahinha

toq: sató

                                __________

Vodun Lissá, Vodun Oulissá, Lissá Gwé-gwé, Oranfi e Vodun Gbo-gbo:

Nassahún nassahún nahundê oulissá

nassahun nassahundê

nassahun nassahun nahundê é vodun

nassahun nahundê

 

 

Sabejoniconim sabejonicolê

aê aê oulissá dassahun nahundê

toq: sató

                                 ________

Vodun é manbê êê

vodum é manbê lissá

vodun é manbê vodun é manbê vodun é manbê êê

toq: sató

                                       ________

Vodun malenum oulissá lemoa

oulissá lemoa

vodun lissá lemooa

toq: sató

                                 __________

ê degum agamum degum

degum agamum degum ajauntó vodun lissá

degum agamum degum

toq: sató

                                  ______________

aê aê agamu

agamo do bêo

aê aê agamu

agamu vodun lissá

aê aê agamu

toq: bravum

                                             _____________

Rating: 2.8/5 (654 votos)ONLINE
1

Partilhe este Site...
Total de visitas: 91659